Du spørger måske dig selv hvorfor en enkelt mand har sat sig på missionen at “redde” danske detail ud af klørerne på udenlandsk e-commerce. Svaret er såre enkelt, fordi jeg tror jeg kan og fordi jeg mener det er vigtigt. Inden du dømmer mig for hovmod vil jeg godt pointere at jeg naturligvis ikke regner med alene at kunne vende bøtten – men vi skal jo starte et sted.

Jeg tror på at der er en lys fremtid for dansk detailhandel, men det kræver omstillings vilje og parathed fra detailkanalen. I mit arbejde har jeg dialog med mange forskellige entiteter såvel offentlige som private, og det virker til at der er en stor velvillighed for at skubbe i den samme retning.

Mit bidrag er delvis som pres-bal overfor de engageret parter og delvis som “advokat” for butikkerne. Jeg ser mange gode initiativer retter imod at udnytte de digitale kanaler bedre, men ofte skydes der over målet og detailisterne enten udebliver eller går hjem med frustationer omkring hvordan de kommer videre.

Det er på tide at nogle sætter sig ind i de hel basale udfordringer butiksejere fra ved at drive e-commerce samtidig med at skulle drive en eller flere butikker.

DETTE har jeg så sat mig som skipper for og jeg håber at du får glæde af indholdet på denne blog

Med venlig hilsen

Morten Atke Nüchel